Λεχαινά 17/6/2020

           ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                        Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης


Κυρία πρόεδρε, με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ερωτήσεις- προτάσεις  που καταθέτουμε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, της 17ης Ιουνίου  2020, του Δημοτικού Συμβουλίου.
1. Από το 2015 έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την επέκταση των υποδομών μεταφοράς νερού από το φράγμα του Πηνειού στην Δυτ. Αχαΐα. Συνεχίστηκαν με συγκεκριμένες πράξεις για την υλοποίηση   (Διαύγεια η υπ’ αριθμ. ΔΑΕΕ/οικ.909/Φ. Τ.Σ.Ε.2017 απόφαση Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών) με προϋπολογισμό ύψους 32 εκ. ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η Βουπρασία και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της μένουν εκτός του αρδευτικού δικτύου και οι αγρότες – καλλιεργητές θα συνεχίσουν τον «Γολγοθά» που τους καταδικάζει η συγκεκριμένη απόφαση και η αδιαφορία των υπευθύνων.
Επιπλέον και μεταξύ άλλων, αξίζει να αναφέρουμε  ότι:
•    Δεν έχει εκπονηθεί υδρολογική μελέτη με επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν την επάρκεια του νερού στον ταμιευτήρα του φράγματος για τις σημερινές και αυριανές ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης ολόκληρου του βόρειου τμήματος του Νομού Ηλείας καθώς και τις ανάγκες του τμήματος της Δ. Αχαΐας.
•    Δεν έχει προηγηθεί εκσυγχρονισμός και βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου στο Νομό έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δυσλειτουργίες του και να υπάρξει εξοικονόμηση νερού. Τελευταία στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι  λόγω κακής λειτουργίας των δικτύων, υπάρχει απώλεια της τάξης περίπου του 40%.
Πρέπει να  πραγματοποιηθεί πρώτα η επέκταση του αρδευτικού δικτύου στον πρώην  Δήμο Βουπρασίας με την εγκατάσταση και λειτουργία του αντλιοστασίου Ι7 όπως προβλέπεται στην αρχική μελέτη καθώς επίσης και στα ανατολικά ΔΔ του πρώην Δήμου Λεχαινών όπως είναι το Μπόρσι, ο Άγ. Χαράλαμπος, η Μέλισσα και οι Αγ. Θεόδωροι.
Ερωτούμε
α. Παρακολουθεί η Δημοτική αρχή τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα;
β. Σε τι ενέργειες έχει προβεί μέχρι σήμερα για την διασφάλιση της προτεραιότητας άρδευσης των αναφερόμενων περιοχών του Δήμου μας;
γ. Προτίθεται η Δημοτική αρχή να φέρει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα;
2. Είναι γνωστή η αξία της ύπαρξης του πλουτοπαραγωγικού πόρου του ταμιευτήρα Πηνειού. Μέχρι σήμερα καμία σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησης δεν έχει υλοποιηθεί. Σε αντίθεση με άλλες περιοχές της χώρας, πχ Λίμνη Πλαστήρα, που η αξιοποίησή τους έχει συνδεθεί με την δυναμική της ανάπτυξης.
Το τελευταίο διάστημα ο Δήμος Ήλιδας προχωρά σε ενέργειες που φαίνεται ότι θέτει σε προτεραιότητα το θέμα.
Κατά την προεκλογική περίοδο και στον δημόσιο διάλογο είχαμε θέσει ως παράταξη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για σχέδιο ανάδειξης της περιοχής του ταμιευτήρα Πηνειού.  
Ερωτούμε
α. Η δημοτική αρχή γνωρίζει το σχέδιο παρέμβασης του Δήμου Ήλιδας;
β. Η δημοτική αρχή έχει συμμετοχή στις επιχειρούμενες παρεμβάσεις  εφόσον μέρος της περιοχής είναι εντός ορίων του Δήμου μας;
γ. Προτίθεται  η Δημοτική αρχή να φέρει στο δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση αυτό το ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα;

3. Σε προηγούμενη συνεδρίαση (της 6ης Μαΐου  2020) του  δημοτικού συμβουλίου καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις  για την αναβάθμιση  της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο Δήμο μας τις οποίες υπενθυμίζουμε:
Η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναδεικνύει ως προτεραιότητα  την ανάγκη ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την θεσμική κατά αρχήν και ουσίας στην συνέχεια, αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι γνωστό ότι τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία επί δεκαετίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Υποστελεχωμένα  όμως και με τραγικές ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό. Είναι λοιπόν  σαφές σε όλους, ότι η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους.
Στην περιοχή της ευθύνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης είναι άμεσης, εκτιμούμε, προτεραιότητας,
α.    Η άμεση στελέχωση του πολυϊατρείου Λεχαινών
β.    Η στελέχωση και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου υγείας Βάρδας
γ.    Η αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων του Δήμου
δ.   Η δικτύωση των παραπάνω δομών με ταυτόχρονη ένταξη του πολυϊατρείου Λεχαινών στην επιστημονική και διοικητική ευθύνη του κέντρου υγείας Βάρδας.
ε.   Η δημιουργία «Παρατηρητήριου Υγείας» στον Δήμο με σκοπό του εν λόγω  Παρατηρητηρίου, να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας  της περιοχής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην υγεία του τοπικού πληθυσμού και στην ποιότητα των υπηρεσιών.
Θεωρούμε ότι,
Η πληθυσμιακή ανθρωπογεωγραφία του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (ντόπιος πληθυσμός,  μετανάστες, πρόσφυγες και δυνητικά εντασσόμενοι στην κοινωνική ευαλωτότητα) πρέπει να αφυπνίσει τους διοικούντες. Είναι ευθύνη στρατηγικής σημασίας και όχι  αποσπασματικού τακτικισμού, δράση.   
Θεωρώντας μείζονος σημασίας ζήτημα και λόγω της πανδημίας, επανερχόμαστε ρωτώντας:
α. Υιοθετεί τις παραπάνω προτεραιότητες – προτάσεις μας, η Δημοτική αρχή;
β. Προτίθεται να τις φέρει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση;

 

Για την Δημοτική Παράταξη «Απόφαση Δημιουργίας»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Παναγιωτόπουλος Γιώργος
Βαφιά Ρένα
Καπώνης Τάσος