Λεχαινά 6/5/2020
           ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                        Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης


Κυρία πρόεδρε, με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις ερωτήσεις- προτάσεις  που καταθέτουμε, στο πλαίσιο της συνεδρίασης, της 6ης Μαΐου  2020, του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η υγειονομική κρίση λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αναδεικνύει ως προτεραιότητα  την ανάγκη ενεργοποίησης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την θεσμική κατά αρχήν και ουσίας στην συνέχεια, αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Είναι γνωστό ότι τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία επί δεκαετίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες. Υποστελεχωμένα  όμως και με τραγικές ελλείψεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό. Είναι λοιπόν  σαφές σε όλους, ότι η υγεία δεν είναι αμιγώς ιατρικό θέμα αλλά και κοινωνικό, ανθρωπιστικό και πολιτικό και υπό αυτή την έννοια μας αφορά όλους.

Στην περιοχή της ευθύνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης είναι άμεσης, εκτιμούμε, προτεραιότητας,
α.    Η άμεση στελέχωση του πολυϊατρείου Λεχαινών
β.    Η στελέχωση και λειτουργική αναβάθμιση του κέντρου υγείας Βάρδας
γ.    Η αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων του Δήμου
δ.   Η δικτύωση των παραπάνω δομών με ταυτόχρονη ένταξη του πολυϊατρείου Λεχαινών στην επιστημονική και διοικητική ευθύνη του κέντρου υγείας Βάρδας.
ε.   Η δημιουργία «Παρατηρητήριου Υγείας» στον Δήμο με σκοπό του εν λόγω  Παρατηρητηρίου, να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν τις δομές πρωτοβάθμιας υγείας  της περιοχής καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά στην υγεία του τοπικού πληθυσμού και στην ποιότητα των υπηρεσιών.

Θεωρούμε ότι,
Η πληθυσμιακή ανθρωπογεωγραφία του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης (ντόπιος πληθυσμός,  μετανάστες, πρόσφυγες και δυνητικά εντασσόμενοι στην κοινωνική ευαλωτότητα) πρέπει να αφυπνίσει τους διοικούντες. Είναι ευθύνη στρατηγικής σημασίας και όχι  αποσπασματικού τακτικισμού, δράση.   
Ερωτούμε
-    Υιοθετεί τις παραπάνω προτεραιότητες – προτάσεις μας, η Δημοτική αρχή;
-    Προτίθεται να τις φέρει σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση;

 Για την Δημοτική Παράταξη «Απόφαση Δημιουργίας»
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Παναγιωτόπουλος Γιώργος
Βαφιά Ρένα
Καπώνης Τάσος