Λεχαινά 28/3/2020
                Κύριε Δήμαρχε
                Κυρία Πρόεδρε
                Κυρίες/οι συνάδελφοι


      Όπως όλη η χώρα , έτσι και η κοινωνία του Δήμου μας δοκιμάζεται από τις πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας.
Είναι προφανές ότι ο χρόνος που κυλά είναι ιδιαίτερα «πυκνός» από πλευράς αλλαγών και συνάμα συνεπειών στον κοινωνικο-οικονομικό ιστό του τόπου μας.
Η παράταξή μας, αντιλαμβανόμενη την εν λόγω δοκιμασία, καταθέτει και προτείνει, πέραν των όποιων μέτρων ή δράσεων έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα,  δέσμη ενεργειών σε πέντε  άξονες κοινωνικού ενδιαφέροντος, για ανάληψη πρωτοβουλίας από την διοίκηση του Δήμου μας.
Κρίνουμε σκόπιμο να τύχουν της επεξεργασίας από όλους, έτσι ώστε στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο,  εάν συμφωνηθεί,  να τεθούν προς συζήτηση. 


Οι  προτάσεις για την υποστήριξη των πολιτών και της κοινωνίας  του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης.


α/ Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή απειλούμενες κοινωνικές ομάδες
-    καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, με εξυπηρέτηση από υπηρεσίες του Δήμου για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης
-    καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν με
δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης
β/ Εκπαίδευση
-    Συνεργασία με τις σχολικές μονάδες του Δήμου για καταγραφή των οικογενειών που δεν έχουν και αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους τον εξοπλισμό (υπολογιστή, internet) για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων.
-    Προμήθεια από τον δήμο, διαμέσου των σχολικών επιτροπών, άμεσα του αναγκαίου εξοπλισμού και σύνδεση internet, στις οικογένειες που αποδεδειγμένα αδυνατούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων τους.

γ/ Τοπική επιχειρηματικότητα
-    Καταγραφή των επιχειρήσεων που διέκοψαν υποχρεωτικά την λειτουργία τους λόγω της πανδημίας.
-    Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).
-    Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
-    Απαλλαγή καταβολής των τελών διαμονής παρεπιδημούντων.
-    Απαλλαγή καταβολής των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων.     

δ/ Αγροτικός κόσμος

-    Καταγραφή από τις υπηρεσίες του δήμου, των απειλούμενων από τις συνέπειες των επιβεβλημένων μέτρων, παραγωγών – αγροτών – κτηνοτρόφων κατά κλάδο.
-    Σύνταξη φακέλου με τεκμήρια υποστήριξης, για αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο, μέτρων στήριξης των πληττόμενων συμπολιτών μας.

ε/Τέλος, με ειδική μνεία στους αλλοδαπούς, κατά κύριο λόγο, εργάτες γης του δήμου μας.
-    Άμεση πρωτοβουλία για οργανωμένη ενημέρωση από κλιμάκια υγειονομικών των μέτρων αυτοπροστασίας και προστασίας.
-    Προμήθεια υγειονομικού υλικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτείας, για ενίσχυση των μέτρων, στην πολυπληθή ομάδα των αλλοδαπών του δήμου μας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.
-    Εξασφάλιση από το Υπουργείο Υγείας ειδικού προγράμματος για υγειονομική  καθολική, περιοδική  κάλυψη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών  διαβίωσης.
-    Επικαιροποίηση του αναγκαίου ζητήματος βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των αλλοδαπών εργατών γης, με την δημιουργία οργανωμένου  πλαισίου διαμονής.

Να συμβάλλει καθοριστικά η αυτοδιοίκηση στην δοκιμασία της κοινωνίας.
Η διαχείριση των συνεπειών της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης  είναι υπόθεση όλων μας όχι μόνο στα λόγια αλλά στις αναγκαίες και ουσιαστικές πράξεις.  

Για την Δημοτική Παράταξη «Απόφαση Δημιουργίας»

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Παναγιωτόπουλος Γιώργος
Βαφιά Ρένα
Καπώνης Τάσος